Cô giáo như mẹ hiền

Lễ Tổng Kết "Chia tay trẻ 5 tuổi", Năm học 2017 - 2018

Nguồn: Trường Mầm non Thuận Đức