Cô giáo như mẹ hiền

Tham gia giao lưu "Dạ hội văn nghệ" Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Xã Thuận Đức.