Cô giáo như mẹ hiền

 22/11/18  Tin tức nhà trường  389
     Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Trường mầm non Thuận Đức (xã Thuận Đức, TP. Đồng Hới) đã đạt những kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là chất lượng dạy và học tập tại trường ngày càng được nâng cao.
 28/04/17  Tin tức nhà trường  244
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN
 28/04/17  Tin tức nhà trường  515
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON
 28/04/17  Tin tức nhà trường  301
THÔNG TƯ Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin